Spoznaj sám seba!

“Byť verný sebe samému znamená byť verný svojej vlastnej originalite, čo je niečo, čo môžem objaviť iba ja sám. Uvedomujem si možnosť, ktorá náleží jedine mne samému.“

(Ch.Taylor)

Úvod

Pojem Eudaimonia pochádza zo starovekej gréčtiny. Vyjadruje najvyšší ľudský cieľ - blaženosť. Podľa Aristotelovho učenia možno blaženosť dosiahnuť rozvíjaním cností, istých zručností charakteru, ktorých správna miera je u každého človeka špecifická. Kouč napomáha koučovanému nájsť vhodnú mieru týchto cností a tým dosiahnuť šťastný blažený život.

Koučing

Koučing je forma partnerského rozhovoru. Pomáha odhaliť riešenia a možnosti, ktoré už koučovaný v sebe má. Kouč neradí, vedie klienta formou reflexie a otvorených otázok. Poskytuje klientovi náhľad na vec z iných uhlov pohľadu. Základnými predpokladmi na úspech je dôvera, vzájomná akceptácia, dobrovoľnosť a rešpekt.

Zmyslom koučingu je pomôcť koučovanému prekonať jeho vnútorné bariéry pri dosahovaní jeho cieľov – solution focus couching, orientácia na koučovaného, individuálny prístup.

Certifikovaný kouč

Dôvera

Profesionalita

Mgr. Ján Grebáč

Pochádzam z veľkej rodiny, v ktorej sme boli odmalička vedení k samostatnosti a pomoci ostatným. Napriek tomu som v úvahách o živote a budúcnosti mal pred očami obraz tvorený prevažne prevzatými hodnotami spoločnosti ako sú bohatstvo, prestíž a pôžitkárstvo. Chcel som sa stať právnikom, kvôli vidine dobrého zárobku. Príliš som sa nezamýšľal čo vlastne skutočne chcem ja sám. Až do momentu, keď som náhle v čase maturity prišiel o rodičov, a ostal som odkázaný sám na seba. Bol to moment, kedy som začal prehodnocovať svoj dovtedajší život, s vedomím, že raz sa to všetko skončí, a že nie je nič dôležitejšie ako využiť čas, ktorý nám bol daný, skutočne hodnotne.

Moje hľadanie správneho smeru ešte znásobilo štúdium filozofie, kam ma dostal istý vnútorný impulz. Počas štúdia som sa postupne stretával s rôznymi etickými teóriami, ktoré obohatili môj pohľad na to, čo znamená žiť dobrý život, a umožnili mi nahliadať na veci s objektívnym odstupom. Takéto nazeranie na svet mi pomohlo pochopiť aj vnímanie zmeny, keď som si uvedomil, že pokiaľ niečo zmeniť chcem, je len na mne či to dokážem. A tak som si postupne hľadal cestu k sebe samému, prehodnotil som svoje priority a hodnoty a uvedomil som si, čo v skutočnosti v živote chcem. Stal som sa vnútorne slobodným človekom, ktorý koná podľa svojho vlastného úsudku a túžob a nie pod nátlakom okolia, čo mi v konečnom dôsledku prináša radosť zo života.

Kľúčové momenty v mojom živote mi ukázali, že vonkajšie okolnosti nie vždy môžem ovplyvniť. Môj život a jeho smerovanie však áno. Možnosť zmeny a možnosť rozhodnutia sú pre mňa nesmierne dôležité. Priniesli ma až do bodu, kedy by som sa rád o svoju cestu a nadobudnuté poznanie podelil s ostatnými. S ľuďmi, čo sa možno tiež ocitli na životnej križovatke a váhajú kam vykročiť, alebo s tými čo stagnujú a túžia nájsť samých seba a životný zmysel. Ja som seba samého našiel a rád by som pomocou koučingu uľahčil túto cestu aj druhým.

Služby

Všetky služby možno využiť aj formou online
(k dispozícii je podľa dohody viacero platforiem Zoom, Teams, Skype)

Z našej ponuky môžete aktuálne využiť:

Vzťahový koučing

checkIcon

uvedomenie si realitu vzťahov

checkIcon

širší náhľad a pochopenie seba vo vzťahu

checkIcon

riešenie vzťahových situácii

50/50min

individuálne

75/50min

skupina

Lifekoučing

checkIcon

transformačné rozhovory

checkIcon

objavenie seba a svojho smeru

checkIcon

prekonanie ťažkých životných situácii

35/50min

Individuálny koučing

checkIcon

špecifické ciele klienta

checkIcon

osobnostný a profesionálny rast

35/50min

Referencie

Nikola

25 rokov, baristka

„Veľmi príjemný a korektný prístup. Vie pomôcť pri riešení problému, namotivovať ma a povzbudiť.“

Samuel

23 rokov, športovec

„Som športovec a tohto kouča by som odporučil každému, kto potrebuje usmerniť od druhého človeka. Musím povedať, že to bola debata na úrovni, navzájom sme sa dopĺňali a spoločne dosiahli aj výsledok. Stretnutie dopadlo nad moje očakávania.“

Janka

30 rokov, lektorka

„Jankov trpezlivý prístup, plná pozornosť a zaujímavo kladené otázky mi priniesli poznanie, radosť, nastavili ma na správny smer a sformovať cieľ. Aj vďaka nemu sa spoznávam prostredníctvom malých krôčikov, ruka v ruke s trénovaním trpezlivosti a odlupovaním vrstiev, ktoré všetci máme.“

Kontakt

Mgr. Ján Grebáč

Adresa

Na Šefranici 22

Žilina, 01001

V priestoroch objektu “Svojdomov”

Telefón

+421 915 158 115

Email

info@eudaimonia.sk

Pošlite mi správu

Meno *

Email *

Telefón *

Správa *

©EUDAIMONIA 2022